Kranførere

Scandinavian Operator Service A/S har kranførere for alle mulige oppdrag både offshore og onshore. Selskapet ble grunnlagt av noen svært erfarne og profesjonelle kranførere og riggere. I dag har det blitt en æressak å ha de beste, mest effektive og svært profesjonelle kranførere og riggere i bransjen...

Offshore kranførere

En offshore kranfører i dag handler ikke "bare" om å dra en spak opp og ned eller til venstre og høyre for å betjene kranen. For å kunne utføre avanserte subsea operasjoner, ofte innenfor centimeter på 1000 meters dyp, er offshore kraner som bygges i dag ofte høy teknologiske og svært datastyrt med funksjoner som hiv-kompensering, konstant spenning og auto-spenning osv. En offshore kranfører må være i stand til å operere disse kranene noen ganger under svært ekstreme forhold der dykkere arbeider i den andre enden av kabelen på 200 meters dyp og må stole på at kranføreren faktisk vet hva han gjør og ikke gjør noen feil.

Hos Scandinavian Operator Service AS sørger vi for at våre kranførere er høyt kvalifiserte, utdannede og erfarne innen sin bransje. Alle våre offshore kran operatører er pålagt å ha minst to års dokumentert erfaring som offshore kranfører, samt og ha en rigger lisens.

Alle våre offshore kranoperatører er pålagt å ha en offshore kranoperatør lisens anbefalt av OMHEC (Offshore Mechanical Handling Equipment Committee) og / eller det norske G5 offshorekran operatør sertifikatet utstedt av KOSAR.

Onshore kranførere

I tillegg til offshorekraner er også onshore kraner under konstant utvikling. Jo mer sofistikert en kran blir jo mer teknologi må bli forstått av operatøren.

Onshore kraner er også et forretningsområde Scandinavian Operatør Service AS satser på, og med oss på laget har vi erfarne, profesjonelle og engasjerte kranførere. Uansett hvilken kategori av kraner vi har kranføreren for oppdraget!